Vi är ett säkerhetsföretag med affärsidén att förebygga brand- och personskador.
Det gör vi genom att leverera ett komplett sortiment produkter för ett effektivt brandskydd. Brandredskapen är bara en liten del i ett bra brandskydd. Lika viktigt är löpande kontroll och service. Vi erbjuder därför översyn och underhåll av marknadens alla brand- och säkerhetsutrustningar. Vi utför också brandskydds-besiktningar enligt försäkrings- och myndighetskrav. Som ett självklart komplement ingår även rådgivning, projektering och utbildning.

Brandskydd, installation Brandtätning

Roslagens Brandskydd
Bladåkersby 31
740 12 Knutby
Tel: 070-641 25 76
Fax: 0174-410 40
E-post: kaj.sillanpaa@telia.com

       

 

 

 

  Roslagens Brandskydd - Tel: 070-641 25 76 Fax: 0174-410 40 E-post. kaj.sillanpaa@telia.com